Kannattavuus

Aurinkosähköjärestelmän kannattavuuteen vaikuttaa sähkön hinta ja siksi sitä on vaikea arvioida tarkasti. Maatelineratkaisuissa päästää usein kuitenkin jopa alle 15 vuoden takaisinmaksuaikaan. Kun sähkö käytetään pääosin omaan käyttöön, niin silloin säästetään aina myös siirtomaksuissa ja veroissa.

Yhden Suniron DF1 yksikön laskennallinen vuosituotanto on versiosta ja kohteesta riippuen 2500-3000kWh. Hyvän vertailukohdan energiamäärälle antaa sähköauto. Kyseisellä energiamäärällä sähköautolla voi ajaa 10-15 tuhatta kilometriä.

Myös yhteiskunta tukee aurinkosähköhankkeita. Maatiloille ja yrityksille on mahdollisuus saada erilaisia investointi ja energiatukia järjestelmien hankintaan.

Tuotannon optimointi

Yhteen ilmansuuntaan asennetun maatelinerivin haittapuoli on se että se antaa suuren tehopiikin yhtenä vuorokauden aikana. Usein energiaa tarvitaan kuitenkin tasaisemmin läpi päivän.

Suniron DF1 maatelineiden avulla telineet saadaan helposti jaettua useampaan ilmansuuntaan ja siten tuotanto tasaisemmaksi kokonaistuotannon kuitenkaan siitä juuri kärsimättä.

Vuosituotanto ei juurikaan kärsi, vaikka teline olisi suunnattu kaakkoon tai lounaaseen etelän sijaan. Sen sijaan päivälle saadaan tasaisemmin jakautuva tuotto. 

Esimerkkikaavioissa on neljä telinettä yhteisteholtaan 16,6kWp erilaisilla suuntauksilla. Paikkana on Keski-Suomi.

error: Sisältö on suojattu!